Information Tillbaka
Här har vi samlat lite information om Blekinge stugförmedling och de vanligaste frågorna angående vår stugförmedlingsverksamhet.

Blekinge stugförmedling förmedlar privata stugor/lägenheter till svenska och utländska turister.

Vi har stugor från skogsbygden i norr till kusten i söder med varierande storlek, standard, läge och pris. Alla stugor är besiktigade och beskrivs så utförligt som möjligt i vår stugkatalog på Internet.

Vad gäller när jag bokar stuga/lägenhet?

Ansvarig uthyrare är:

Blekinge stugförmedling
Parkvägen 10B
370 24 Nättraby
Tel: +46 (0)455 453 60
Mobil: +46 (0)708 993 615
E-post: info@stugformedling.nu
Internet: www.stugformedling.nu

Förmedlingsföretaget fungerar endast som förmedlare och företagets ansvar begränsas till företagets egen handläggning av förmedlingsärendet.

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

  • Du får en bekräftelse på din bokning.
  • Du får handlingar och uppgift var nyckel kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtsvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull)

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När ska jag betala?

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500:-/vecka dock högst 20% av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 50 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.  Vid bokning 14 dagar före ankomstdagen eller senare tillämpas speciella betalningsrutiner.

OBS!

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du inte betalar hyran i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi bekräftar din avbokning skriftligen.

  • Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, betalar du en expeditionsavgift på 500 SEK.
  • Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, betalar du 90% av hyran.
  • Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden.
  • Om vi lyckas hyra stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi dig ett belopp som motsvarar din hyresinbetalning med avdrag fOmör en expeditionsavgift på 500 SEK. 

Om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 250 SEK per stuga/lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 250 SEK per stuga/lägenhet.
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
  • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Krig, naturkatastrofer, eldsvåda mm:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad har jag för rättigheter

Du får disponera stugan/lägenheten från kl 15- 19 avtalad ankomstdag till senast 
kl 11 avresedagen, om inget annat har avtalats.

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Istället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen.

OBS!

Anmärkningar ej framförda inom de tre första dagarna av hyrestiden till oss kan ej beaktas efter hyrestidens slut.

Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi/värden får en chans att rätta till dem.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 SEK.

Bokningsavgift

100 SEK vid betalning inom Sverige. 200 SEK vid betalning utanför Sverige.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. 

Vid ankomsten kommer du att få lämna en deposition på 500 SEK för städning, som du får tillbaka vid avresan sedan stugan/lägenheten besiktats och städningen godkänts.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Allmän information

Bytesdagar är lördag-lördag om inget annat avtalats. Samtliga priser som står utsatta på denna hemsida är inklusive förmedlingsmoms.

Stugorna är ej utrustade med sänglinne, handdukar, disk/rengöringsmedel, disktrasor och toalettpapper. Alla avstånd och ytor är ”cirka”-uppgifter och tjänar som orientering och inte som exakta mått. Tänk också på att stugan ofta uppvisar stora skillnader gentemot er vanliga bostad vad gäller utrustning och inredning, t.ex. att varmvatten- beredaren oftast inte är större än 30 l. Dessutom bör man vara sparsam med vattnet speciellt under torra perioder, då stugorna mestadels har egen brunn.

Vidare reserverar vi oss för ändrade priser p.g.a. eventuella skatteändringar samt felskrivningar på denna hemsida.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse i vårt vackra landskap. 

Med vänliga hälsningar
Thomas Hansson
Blekinge Stugförmedling.